Vệ sinh xúc rửa bồn nước bể nước ngầm thường xuyên để tránh nhiễm khuẩn

Mặc dù nước tại các nhà máy nước đạt 100% chỉ tiêu về hóa lý, vi sinh nhưng qua kiểm tra cho thấy nước tại các hộ gia đình, các điểm cung cấp thì không đạt chỉ tiêu. Ngày 18.8, bác sĩ Lê Văn Nhân, Phó giám đốc Trung tâm y tế dự phòng TP.HCM,[…]